Bemanning och uthyrning av Farmaceut

Bemanning och uthyrning av farmaceut är ofta en aktuell fråga när man driver ett apotek, vet jag av erfarenhet. Jag erbjuder mig att stärka upp ert team som farmaceut. Med kunskap, kvalitet och kundnytta arbetar jag mot era uppställda mål, kontakta mig!

Farmaceut är ett legitimationsyrke. Vår kunskap behövs och finns överallt där läkemedel finns. Farmaceut är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier. Här kan du läsa mer om hur dessa yrkestitlar skiljer sig.

Chefsuppdrag apotek

Du får hjälp när det blir glapp i rekryteringen. Kontakta mig!

Du vill utveckla ditt apotek. Jag tar på mig rollen att driva ditt apotekets och affärsområdets försäljning framåt och ansvarar för att dina kunder möts av engagerade, tillgängliga och serviceinriktade medarbetare med goda kunskaper om ditt apoteks produkter och tjänster. Jag tar fullt ansvar för apotekets försäljnings- och resultatmål, deltar aktivt i det dagliga arbetet, ansvarat tillsammans med medarbetarna för att kunderna väljer ditt apotek på den lokala marknaden.

Bemanning och schema är en viktig detalj i apotekets drift. Jag tar personal- och ekonomiansvar samt säkerställer kvalitets-, säkerhets- och miljöfrågor på arbetsplatsen. Jag utvecklar samarbetsformer med övriga intressenter inom närliggande områden och utvecklar apoteksaffären.

Med stor kommersiell drivkraft och arbetar jag med försäljning och kundmöten, implementerar nya koncept inom ditt apotek och ansvarar för att rätt varor exponeras på bästa tänkbara sätt.

Mitt arbetssätt är kommunikativt, närvarande och flexibelt. Har ett stort intresse för ledarskap, farmaci och hälsa, brinner för försäljning och har en ekonomisk förståelse och ett kvalitetstänk. Jag arbetar drivet och resultatinriktat eftersom jag arbetar mot dina budgeterade försäljnings- och kvalitetsmål.

Jag har stark drivkraft, initiativförmåga, en vilja och lust att arbeta med försäljning och rådgivning mot kunder.
Om du behöver hjälp hör av dig till mig!

LMA (läkemedelsansvarig), apotek

Som läkemedelsansvarig (LMA) ser jag till att ditt apotek uppfyller kraven på egenkontroll och att det finns ett upprättat egenkontrollprogram. Jag anmäler till Läkemedelsverket om det uppstår eller riskerar att uppstå allvarliga brister i verksamheten på ditt apotek. Du som tillståndsinnehavare ansvarar för att jag som LMA får tid och resurser för utföra uppdraget. När du behöver hyra en LMA, kontakta mig!

Som öppenvårdsapotek med tillstånd ska man ha en läkemedelsansvarig för apoteket (LMA). Läkemedelsansvarigs uppdrag är att ansvara för att verksamheten uppfyller de krav som gäller. Tillståndsinnehavaren anmäler vem som ska vara läkemedelsansvarig till Läkemedelsverket. Om ordinarie läkemedelsansvarig är frånvarande en längre tid kan apoteksaktören tillfällig ersätta denne med en annan farmaceut i en period upp till sex månader. Därefter måste en ny ordinarie anmälas till Läkemedelsverket. Läs mer här